Ze waakt met liefde

29-11-2016

"En Ria?" Die vraag heb ik de afgelopen maand aan veel mensen gesteld. Het unanieme antwoord? Ze waakt met liefde over haar school. Natuurlijk heb ik Ria van Tuinen ook zelf gesproken. Al 10 jaar directeur van de Kennemer Praktijkschool en 40 jaar actief in het onderwijs, begin deze maand vierde ze haar jubileum.

Haar agenda staat overvol met afspraken, binnen de school en daarbuiten. Ze is nauw betrokken bij diverse samenwerkingsverbanden. Binnen de gemeente, regionaal en landelijk staat ze haar mannetje als fanatiek pleitbezorger van praktijkonderwijs en de persoonlijke leerweg.

De Kennemer Praktijkschool is haar kindje, haar school. Daar steekt ze al jaren heel veel energie in. "De begroting is een constant punt van zorg en aandacht, maar als we echt iets willen weet ze de financiële middelen te vinden" was een met warmte uitgesproken compliment. Tijdens de lunch kwam ik haar vaak tegen in de aula. Samen met Ted of een andere collega, leunend op een statafel, kijkend naar haar leerlingen...

Ria van Tuinen / Kennemer Praktijkschool
Andere artikelen over Kennemer Praktijkschool