Lizzy en haar collega's

28-11-2016

Het zorgteam? Dan moet je met Lizzy praten. In mijn onwetendheid ging ik er lang vanuit dat het zorgteam een verzamelnaam was voor de docenten uiterlijke verzorging en zorg. Niet dus. Lizzy en haar collega's Marita en Danielle zorgen voor de leerlingen van de Kennemer Praktijkschool, binnen de school en daarbuiten.

Lizzy is schoolmaatschappelijk werker. Ze kent iedere leerling van de Kennemer Praktijkschool en is minimaal één keer bij ze thuis geweest voor een kennismakingsgesprek met ouders of verzorgers. Ze staat in direct contact met Gemeentes, leerplichtambtenaren en hulpinstanties zoals stichting Mee en het CJG. Binnen de school is ze het aanspreekpunt voor leerlingen en docenten.

"Wij zijn vaak de eersten die merken dat er iets mis is. Doordat leerlingen dat zelf vertellen of doordat docenten een verandering in het gedrag van een leerling signaleren. Dan gaan we in gesprek. Eerst op school en als het nodig is met ouders en hulpinstanties. We proberen daar vanuit de school een centrale rol in te vervullen. Dat laatste is best lastig. De landelijke overheid heeft deze problematiek neergelegd bij gemeentes en iedere gemeente heeft het anders geregeld. Wij zien het als onze taak om te voorkomen dat onze leerlingen verdrinken in dit woud van regelgeving en instanties."

De huisbezoeken bij nieuwe leerlingen zijn belangrijk, dan kent Lizzy de thuissituatie en ze heeft een aanspreekpunt. "Zo'n eerste gesprek gaat vooral om contact maken, laten zien dat je oprecht geïnteresseerd bent en als school wil helpen bij de opvoeding en opleiding van hun kind."

Dit schooljaar heeft ze door zwangerschapsverlof nog niet alle nieuwe leerlingen thuis kunnen bezoeken. Ze werkt hard om die achterstand in te halen. Een hele klus naast haar andere werkzaamheden. Het bijhouden van de leerlingendossiers vraagt aandacht en tijdens ons gesprek kloppen er twee leerlingen op de deur om een afspraak te maken. "Dat gaat zo de hele dag door. Soms willen ze gewoon hun verhaal even kwijt, zijn het gelukkig makkelijk op te lossen probleempjes."

Lizzy de Meijer / Kennemer PraktijkschoolAndere artikelen over Kennemer Praktijkschool