Ethiek op de agenda

25-06-2015

Iedere laatste woensdag van de maand, om klokslag 09.00, uur zitten ze rondom de grote tafel, de medewerkers plus directieleden van AGIN Boeder. Algemeen directeur Robert Boeder neemt het woord. "Vragen over de notulen van het vorige werkoverleg? Nee? Dan gaan we snel door. En inderdaad, de vaart zit er lekker in. Robert is een snelle prater en even vrees ik een monoloog. Een verkeerde inschatting. De snelheid blijft, maar iedereen krijgt en neemt het woord.

Als laatste punt voor de rondvraag staat ethiek op de agenda. Een maandelijks terugkerend onderwerp en belangrijk voor alle aanwezigen. Geen abstract geneuzel maar praktische vragen met betrekking tot lopende incassodossiers. De situatie wordt per dossier kort geschetst en iedereen mag zijn mening geven.

"AGIN Boeder incasseert. Vriendelijk, zonder de relatie met uw klanten te schaden of dwingend als de situatie daarom vraagt. Maar altijd binnen de maatschappelijk verantwoorde kaders en met het recht aan onze kant." Zo staat het ook op de website en over het voorlaatste - binnen de maatschappelijk verantwoorde kaders - wordt er tijdens het werkoverleg per discussiedossier voor een oplossing gekozen. Na de rondvraag sluit Robert het overleg en gaat iedereen snel aan 't werk.

AGIN Boeder Gerechtsdeurwaarders / werkoverlegAndere artikelen over AGIN Boeder Gerechtsdeurwaarders